fbpx

เมื่อเราไม่สามารถที่จะคุยกับยอดมนุษย์ IT หรือมันไม่รู้เรื่อง ยังมีสิ่งหนึ่งที่สามารถเป็นตัวกลางระหว่างเราและเขาได้คือ ภาพถ่าย หรือ ภาพหน้าจอ เวลามีปัญหา ด้วยข้อดีของระบบคอมพิวเตอร์คือ เวลาที่เครื่องเพื่อปัญหาหรือสิ่งผิดปกติของระบบจะมีการแจ้งเตือนมาที่หน้าจอ บางครั้งเข้าใจ บางครั้งไม่เข้าใจ แต่เราสามารถจับภาพหนัาจอนั้นๆ
ส่งให้คนที่มีความสามารถเข้าใจได้ ก็คือมันนั้นเอง ปุ่มที่ใช่ในการจับภาพหน้าจอก็เรียกว่า Print Screen

ปุ่ม Print screen เมื่อกดแล้ว ภาพทั้งหน้าจอ ก็จะถูกเก็บเอาไว้ในระบบเมมโมรี แล้วเราค่อยไปวางบน Paint หรือโปรแกรมอื่นๆ ก็ได้ และถ้าต้องการจับหน้าจอเฉพาะส่วนที่กำลังทำงานอยู่. โดยกดปุ่ม Alt พร้อมๆปุ่ม Print Screen

Screen Shot 2556-02-19 at 10.12.32 AM

Screen Shot 2556-02-19 at 10.12.45 AM

 

เพิ่มเติมให้นะครับ เวลาได้จับภาพหน้าจอแล้ว ลองไป PASTE ที่โปรแกรม MSPaint ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มาพร้อม Window อยู่แล้วโดยไปที่ Edit > PASTE เสร็จแล้วเราก็ Save As เป็นรูปพร้อมส่ง ซึ่งส่วนมาก ที่ผมเห็นๆ ก็คือใช้ Microsoft Word หรือไปก็ Microsoft Powerpoint ซึ่งจะมีผลทำให้ไฟล์ใหญ่ขึ้นโดยไม่จำเป็น