ตั้งเป้าหมาย เบื้องต้นทำไม่ยากนะครับ แต่ถ้าไม่ตั้งเป็าหมายเอาไว้ ไม่มีทางที่คุณจะประสบความสำเร็จจากเว็บที่กำลังจะสร้าง แต่ส่วนมากจะลืมกัน คืออยากให้มีคนเข้าเว็บมากขึ้น รับรู้ข่าวสารของตัวเองมากขึ้น มันอาจจะดูกว้างเกินไป แต่จริงๆ แล้วในเบื้องต้น สำหรับเว็บไซต์ที่พึ่งสร้าง ก็ต้องตั้งเป็าหมายให้ตรงความต้องการของลูกค้า จากบทความในครั้งก่อนที่พูดถึงการขึ้นโครงสร้างของเว็บไซต์นั้นเราจะต้องมีอะไรบ้าง การจัดหมวดหมู่ แล้วนำมาเป็นโครงสร้าง สำหรับการ ตั้งเป็าหมาย ก็จะเป็นขั้นตอนต่อจากนี้ ที่นี้เขาตั้งเป้าหมายกันอย่างไร

กรณีศึกษา ผมขอยกตัวอย่างลูกค้า ที่ลูกค้าเองนั้นต้องการที่จะมีเว็บไซต์ เพื่อเสนอสินค้าของตัวเอง เปิดช่องทางการจัดจำหน่าย และต้องการที่จะเป็นคนปรับปรุงข้อมูลสินค้าเอง รูปแบบของเว็บไซต์เอาง่ายๆ เห็นสินค้าเป็นหมวดหมู่ ไม่ต้องแสดงราคาสินค้า แต่สามารถทำการสั่งซื้อได้ ระยะเวลาในการทำงานคือ ไม่เกิน 2 เดือน เพราะลูกค้าของผมเองต้องการเปิดตัวให้เร็วที่สุด

นั้นละครับ จะสังเกตุเห้นว่าเราจะรับรู้ว่าเป็าหมายของลูกค้าคือต้องการให้เว็บเปิดตัวให้ได้ทันเวลาภายใน 2 เดือน ตั้งเป็าหมาย พร้อมกำหนดระยะเวลา และวิธีการทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นั้น ก็จะเป็นทั้งผมเองที่ต้องพัฒนาระบบให้ทันเวลา พร้อมทั้งที่จะต้องสอนลูกค้าในการใช้งานเพื่อที่จะปรับปรุงข้อมูลสินค้าให้ได้ทันเวลา ในช่วง 2 เดือนนั้นจะเป็นเป็าหมายของลูกค้า และหลังจาก 2 เดือนผ่านไป เป้าหมายของลูกค้าก็จะเปลี่ยนไปเป็นการทำอย่างไรให้มีผู้พบเห็น ทำให้มีลูกค้าเข้ามาที่เว็บเพิ่มขึ้น เพื่อให้ขายได้มากขึ้น สิ่งนั้นเราจะเรียกว่า การตั้งเป็าหมายระยะยาวก็ได้

สำหรับการ ตั้งเป้าหมาย ของแต่ละคน ที่การทำงานก็จะแตกต่างกันออกได้ ไม่ว่าจะเป้นผมเอง หรือลูกค้า ที่นี้ในการตั้งเป้าหมาย ก็ต้องเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ และทำได้ด้วยนะครับ และให้พิจารณาถึงขั้นตอนในแต่ละส่วนด้วยว่า จะต้องทำอะไร เพื่อให้บรรลุเป็าหมาย เช่นการปรับปรุงข้อมูล รายละเอียดสินค้า สิ่งที่ต้องเตรียมคือ รูปภาพประกอบจะถ่ายเองหรือจ้างช่างภาพ ภาพที่จะใช้ จะต้องทีรูปแบบไหน ระยะเวลาในการถ่ายภาพ ในจำนวนสินค้าที่มีอยู่ ระยะเวลาในการพิมพ์รายละเอียดสินค้า ในแต่ละตัวของสินค้าเองนั้นใช้เวลาเท่าไร จะต้องลดขนาดของรูปภาพด้วยหรือไหม

จากบทความในครั้งก่อนที่เราได้วางโครงสร้างเว็บมากแล้วนะ เราก็จะไปเติมช่องว่างในแต่ละส่วนให้เต็มได้ง่าย เมื่อมีโครงสร้าง มีการตั้งเป็าหมาย กำหนดขาบเขตของเวลา และทำได้ ทั้งหมดนี้ เว็บของคุณก็จะสำเร็จไปได้ตามเป็าหมายที่ตั้งเอาไว้ อีกส่วนหนึ่งของการตั้งเป้าหมาย หรือจะร่วมไปกับ การวางแผนธุรกิจ ได้ด้วยก็ได้ว่า ลูกค้าของเราเองนั้นเป็นคนกลุ่มไหน การออกแบบแบบไหนที่ทำให้เขาเหล่านั้นสนใจ ที่จะซื้อสินค้าของคุณ

กรณีศึกษา ในส่วนที่เว็บไซต์ของคุณเองนั้น มีอยู่แล้ว ก็สามารถคั้งเป็าให้กับตัวเองก่อน เช่นคุณทำเว็บเกี่ยวกับการวิจารย์ รีวิวสินค้า การตั้งเป็าที่เป็นไปได้ อาจจะเป็นว่าจะต้องมีสินค้ามาให้คุณรีวิวจำนวนเท่าไร และคุณจะรีวิวมากน้อยแค่ไหน ใน 1 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน ก็จะทำให้คุณต้องเขียนรีวิวมากน้อยตามนั้น เอาง่ายๆ เป็นกำลังใจให้ตัวเองก่อน ว่าได้ทำตามนั้น แลัวหลังจากนั้น ก็คิดการใหญ่ได้เลยครับ

ที่นี้เราจะตั้งเป็าหมายด้วยกันนะครับ

 

elegant-discount

Pin It on Pinterest