fbpx

ทำไม Social Media ไม่ใช่โฆษณา ถึงแม้ว่าใน Facebook เองจะมีฟังก์ชั่นให้เราสามารภทำการโฆษณาสินค้าของเราก็จริง มันคือการโฆษณา การนำเสนอสินค้าให้ตรงต่อกลุ่มเป้าหมาย ให้ตรงตามเวลาที่กลุ่มเป้าหมายตอนลูกค้าเข้าสู่ระบบ Social Media เราได้เรียนรู้การนำเสนอรูปภาพสินค้าที่ดูสวยงาม น่าสนใจ แล้วทำไม Social Media ไม่ใช่โฆษณา ละครับ ลองมาอ่านดูนะครับ

โดยธรรมชาติของการทำโฆษณานั้น จะเป็นการนำเสนอข้อมูลไปให้ลูกค้าของเรา ได้เห็น ได้ยินสิ่งที่เราต้องการเป็น การผลักข้อมูล(PUSH) ข้อมูลเข้าไปหาตรงๆ ไม่สนว่าลูกค้าต้องการรับรู้มากน้อยเท่าไร เช่นการโฆษณาผ่านโทรทัศน์ ผ่ายวิทยุ “ดูนี้ สินค้าของเรา, เห็นหรือยังสิ่งดีๆ ที่นำเสนอมาให้” ป้ายโฆษณาก็ใช่นะครับ ในหนังสือพิมพ์ วารสาร ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของการโฆษณาที่เรียกแบบนี้ว่า การผลัก (PUSH)

ที่นี้สำหรับ Social Media นั้นจะเป็นไปในทางตรงกันข้าม คือการดึง (Pull) ลูกค้า หรือจะเรียกว่า Audience (ผู้ฟัง ผู้ชม) เป้าหมายหลักของการตั้งจุดมุ่งหมายหรือ Goal ที่ตั้งเอาไว้ มันไม่ใช่การขายสินค้าให้ได้  แต่เป็นการให้กลุ่มเป้าหมายเรานั้น ได้รับรู้ รายละเอียด มีปฏิสัมพันธ์ มีการโต้ตอบ ความสัมพันธ์นี้ที่สร้างขึ้นมาก่อน จะทำให้เกิดการซื้อหลังจากนั้น และยังจงรักต่อสินค้าของเรา มีการบอกต่อๆ กันออกไป

มันมีหลากหลายวิธีที่ลูกค้าของเราเองนั้นจะส่งต่อบอกต่อ ไม่ว่าจะเป็นการ Share หรือ Retweet สิ่งเหล่านี้จะส่งต่อเพื่อนๆ ในเคลือข่ายของเขาให้ได้รับทราบ แล้วเข้ามาดู บางครั้ง คำติชมหรือ รีวิวจากสิ่งสินค้าหรือบริการที่เขาได้ซื้อใช้ หรือรับบริการมา สิ่งนี้จะไปปรากฏอยู่หน้า Wall หรือ Timline ก็ช่วยได้เยอะนะครับจากกลุ่มเพื่อนๆ ส่งผลให้เป็นการรับรู็ถึงตัวสินค้าหรือ บริการ ต่อไปที่ตัวบริษัทเอง ส่งผลตรงต่อแบรนท์ นั้นละครับคุยจะได้รับผลดีๆ กลับมา

แต่สิ่งที่จะนำเสนอนั้น การดึงลูกค้าเข้ามานี้สิครับ มันไม่ได้สร้างกับแบบข้ามคืนนะครับ เพราะในโลกของ Social Media นั้นเพื่อนๆ ต้องค่อยคุยกับลูกค้า ทักทาย แลกเปลี่ยนความคิด นำเสนอสิ่งที่เขาเหล่านั้นสนใจ ไม่ต้องตั้งใจขาย เป็นเราเองก็ไม่อยากให้ใครเอาของมาขายตรงๆ ต่อหน้าเรา อย่างการขายประกัน ขายเครื่องกรอกน้ำ นึกเอานะเรายังไม่ชอบ แล้วลูกค้าเราจะชอบไหม เมื่อไรที่ลูกค้ามีคำถามกลับมา ถือว่านั้นละครับ เขาเริ่มสนใจ เริ่มใีใจให้เราแล้ว เราก็เริ่มต้นพูดคุย สร้างสังคม สร้างชุมชนของเรา สร้างการรับรู้ข้อมูลมากขึ้น ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป จำเอาไว้ว่า อย่าขายตรงๆ

หลังจากที่เพื่อน เริ่มมีชุมชนของตัวเองแล้ว เป็นกลุ่มที่สนใจในสินค้าของเรา ก็ใช่ช่องทางนี้ติดต่อสื่อสาร กับลูกค้า นั้นละครับที่ผมเรียกว่า ทำไม Social Media ไม่ใช่โฆษณา