fbpx

โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดของ SMEs ด้วย Social Media เปิดรับสมัครแล้วนะครับระหว่างวันที่  30 มีนาคม – 15 เมษายน​ 58 นี้จะเป็นรุ่นที่ 3 แล้วนะครับ ซึ่งผมเอง ณ ตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่ในรุ่นที่ 2 จึงอยากจะชวนเพื่อนๆ ที่สนใจในเรื่องที่การนำ Social Network มาเพิ่มยอดขายของเรา จากบรรยากาศในวันแรกที่ได้ร่วมกับกิจกรรมนี้ ก็ทำให้ได้รับรู้ถึงความสนุกสนาน เป็นกันเองไม่ได้เป็นการสัมมนาการทั่วๆ ไป ที่มานั่งๆ ฟังแล้วก็เดินกลับไป เพราะโครงการนี้เข้าจะมาทั้ง  ที่มาที่ไป ว่า Social Network  มีความสำคัญอย่างๆไร ทำไมต้อง Social Network และนำไปปรับใช้กับธุรกิจของเรา และที่สำคัญคือต้องเริ่มลงมือทำ

ถ้าจะให้เริ่มเล่ากิจกรรมในวันแรก ก็เริ่มจากการละลายพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน การแนะนำตัวเองกันเพื่อนๆ ในช่วงเช้า สำหรับผมใชช่วงแรกๆ เรื่องการจำชื่อเพื่อนที่เข้าร่วมโครงการ ถือว่ายอกมาก จะต้องจำชื่อคนพร้อมๆ กัน 49 คน จำได้ 10 คน ก็ถือว่าลำบากแล้ว ส่วนช่วงบ่ายก็จะเป็น Workshop และกระตุ้นให้เรามีความตั้งใจ กระตุ้นให้รู้จัดกับการตั้งเป้าหมาย เพราะคนที่จะประสบกับความสำเร็จตัองมาการตั้งเป้า และที่สำคัญต้องเขียนมันลงไปเป็นลายลักษณ์อักษร แน่นนอนละครับ แค่วันแรก เพื่อนๆ ก็รู็สึกได้แล้วว่า เราต้องลงมือทำอะไรแล้ว เพราะ Social Network มันเปลี่ยนแปลงเร็ว แปลงทุกวัน อย่าคิดนาน

ถ้าเพื่อนๆ เริ่มจะสนใจ เขาเปิดรับสมัครแล้วในรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่  30 มีนาคม – 15 เมษายน​ 58 แล้วนะครับ ก็ตามลิงค์ไปได้เลยครับ socialmediaforsme.com