ก็เราไม่ใช้ไอที เป็นคำพูดที่ใช้ฆ่ามันได้

ก็เราไม่ใช้ไอที เป็นคำพูดที่ใช้ฆ่ามันได้

ผมได้รับข้อความจากเพื่อนๆ เข้ามาเยอะ ต่อว่าผมว่าเข้าข้างมัน(IT) มากไปในบทความที่ผ่านๆ มา วันนี้ก็เลยจะไม่เข้าข้างมัน(IT) และจะบอกวิธีฆ่ามันด้วยประโยคคำพูด ที่มันฟังแล้วมันจะเริ่มทำงานให้ โดยไม่มีข้อแม้

คำพูดง่ายๆ ที่สามารถฆ่ามัน(IT) คือให้บอกกับมัน(IT) ว่า “ก็เราไม่ใช้ไอที” เป็นคำพูดที่ตัดบทการสนทนาแบบง่ายๆ (more…)