ลูกค้าตัวจริงของเราเป็นใคร

ลูกค้าตัวจริงของเราเป็นใคร

ลูกค้าตัวจริงของเราเป็นใคร จากที่เราได้สร้าง Facebook Page มาแล้วนั้น เราเองก็อยากที่จะมี Like เยอะๆ คนมาติดตาม เวลาที่เราได้ Post ขายสินค้า ถ้าทำให้มีคนเห็นคนสนใจเยอะมันก็เป็นการส่งผลต่อยอดขาย แต่ทำไมเวลาที่ Post ออกไปมีจำนวนคนเห็นไม่เยอะจำนวนคนที่เป็น Admin จะเป็นค่า people reached เป็นจำนวนที่น้อยมาก (more…)