บทที่ 1 WordPress – Dashboard

บทที่ 1 WordPress – Dashboard  หลังจากที่เราได้ Log-in เข้าสู้ระบบ ก้จะพบหน้าจอนี้ ซึ่งเรียกว่า Dashboard จะเป้นหน้ากลางสำหรับรวบร่วมรายงานต่างๆ ของ WordPress ไม่ว่าจะเป็น

(more…)

Pin It on Pinterest