คุยกับมัน (IT) ให้รู้เรื่อง ตอนที่ 2 Screen Capture

คุยกับมัน (IT) ให้รู้เรื่อง ตอนที่ 2 Screen Capture

เมื่อเราไม่สามารถที่จะคุยกับยอดมนุษย์ IT หรือมันไม่รู้เรื่อง ยังมีสิ่งหนึ่งที่สามารถเป็นตัวกลางระหว่างเราและเขาได้คือ ภาพถ่าย หรือ ภาพหน้าจอ เวลามีปัญหา ด้วยข้อดีของระบบคอมพิวเตอร์คือ เวลาที่เครื่องเพื่อปัญหาหรือสิ่งผิดปกติของระบบจะมีการแจ้งเตือนมาที่หน้าจอ บางครั้งเข้าใจ บางครั้งไม่เข้าใจ แต่เราสามารถจับภาพหนัาจอนั้นๆ
(more…)