บทที่ 1 ตอน 2 User and Roles

บทที่ 1 ตอน 2 User and Roles

บทที่ 1 ตอน 2 User and Roles หลังจากที่ได้เรีนนรู้เรื่องการควบคุฒหน้าจอของเราเองในบทนำได้แล้วนั้น ก่อนที่จะปรับแต่งอะไรใน WordPress ก็เรามาดูอำนาจ สิทธิของ User ในแต่ละประเภทนั้น มีอำนาจหน้าที่มากน้อยเพียงใด แต่ถ้าทำเว็บคนเดียวก็คงไม่มีปัญหา คุณสามารถตั้งค่าให้คุณเป็น Administrator ไปเลยก็ได้ และส่วนมากก็เป็นแบบนั้น แต่ถ้าเราสามารถที่จะกระจายงานออกไปได้ แจกจ่ายงานให้กันทีงาน ยอมทำงานเดินหน้าได้เต็มที่ (more…)

บทที่ 1 WordPress – Dashboard

บทที่ 1 WordPress – Dashboard  หลังจากที่เราได้ Log-in เข้าสู้ระบบ ก้จะพบหน้าจอนี้ ซึ่งเรียกว่า Dashboard จะเป้นหน้ากลางสำหรับรวบร่วมรายงานต่างๆ ของ WordPress ไม่ว่าจะเป็น

(more…)