fbpx

I’m Chittakorn Khamthun

ออกแบบ และสร้างเว็บไซต์ เพื่อธุรกิจของคุณ
ออกแบบ-และสร้างเว็บไซต์ 1

Awards & ME

Get your business GROWTH to the further completed WEBSITE with confidence

ฉายามือรางวัล ทางด้านการทำธุรกิจออนไลน์ของเมืองไทย ด้วยรางวัลชนะเลิศต่าง ๆ ที่คว้ามาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นรางวัล Online Shop Awards ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขานี้ถึง 4 รางวัล เป็นเวลา 3 ปีซ้อน และล่าสุด กับรางวัลเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น รางวัลสินค้าชุมชนยอดนิยม ที่พลิกโฉมให้สินค้าชุมชนชาวอีสาน มีความทันสมัย ก้าวเข้าสู่ความเป็นระดับสากล ปรับความพื้นบ้านให้ร่วมสมัยเข้าสู่ความเป็นตลาดออนไลน์ รวมถึงรางวัลชนะเลิศในด้านการประกวดถ่ายภาพจากต่างประเทศอีกมากมาย ทั้งจากประเทศฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา

ออกแบบ และสร้างเว็บไซต์ เพื่อธุรกิจของคุณ ด้วยภาพลักษณ์เฉพาะตัว ให้เติบโตในอนาคต ให้เว็บไซต์ทำงานแทนคุณ ด้วยประสบการณ์ ความสามารถ และการันตีด้วยรางวัลมากมาย

ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทแนวหน้าของเมืองไทย อีกหลายแห่ง ในด้านการทำตลาดออนไลน์ ให้คำปรึกษาดูแลตั้งแต่การวางรากฐานระบบตลาดออนไลน์ อีกทั้งยังมีบทบาทในการเป็น วิทยากรและอาจารย์พิเศษ ถ่ายทอดความรู้พัฒนาบุคลากรให้กับสถาบัน องค์กรของภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ อีกด้วย

ออกแบบ-และสร้างเว็บไซต์ 2

people choice Website 2017

ออกแบบ-และสร้างเว็บไซต์ 3

trusted E-COMMERCE website 2017

ออกแบบ-และสร้างเว็บไซต์ 4

BEST DESIGN website 2016

ออกแบบ-และสร้างเว็บไซต์ 5

best design Website 2015

ออกแบบ-และสร้างเว็บไซต์ 6

1st Winner PHoto Contest

ออกแบบ-และสร้างเว็บไซต์ 7

3rd Winner PHOto Contest

My Latest Work

ออกแบบ-และสร้างเว็บไซต์ 8
ออกแบบ-และสร้างเว็บไซต์ 9
ออกแบบ-และสร้างเว็บไซต์ 10
ออกแบบ-และสร้างเว็บไซต์ 11
ออกแบบ-และสร้างเว็บไซต์ 12
ออกแบบ-และสร้างเว็บไซต์ 13

some of My Clients

ออกแบบ-และสร้างเว็บไซต์ 14
ออกแบบ-และสร้างเว็บไซต์ 15
ออกแบบ-และสร้างเว็บไซต์ 16
ออกแบบ-และสร้างเว็บไซต์ 17
ออกแบบ-และสร้างเว็บไซต์ 18
ออกแบบ-และสร้างเว็บไซต์ 19
ออกแบบ-และสร้างเว็บไซต์ 20
ออกแบบ-และสร้างเว็บไซต์ 21
ออกแบบ-และสร้างเว็บไซต์ 22
ออกแบบ-และสร้างเว็บไซต์ 23
ออกแบบ-และสร้างเว็บไซต์ 24
ออกแบบ-และสร้างเว็บไซต์ 25