fbpx
MYSHOP.in.th เว็บต้นแบบอีคอมเมิร์ซ 1
MYSHOP.in.th เว็บต้นแบบอีคอมเมิร์ซ

จากจุดเริ่มต้นในปี 2546 เกี่ยวกับเรา กว่า 10 ปีที่ กลุ่มสตรีบ้านหว้า จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกลุ่มกัน เพื่อพัฒนาและผลิตสินค้าในท้องถิ่น โดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ขายในตัวจังหวัดเอง แล้วเติบโตเข้าสู่ระดับประเทศ จากต้นกก สายพันธุ์ญี่ปุ่น ด้วยลำต้นที่กว้างเสมอกันตั้งแต่ลำต้นจรดยอด ทำให้สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตได้อย่างคุ้มค่า ไม่มีส่วนเหลือทิ้ง ลดการสิ้นเปลือง อีกทั้งยังง่ายต่อการผลิต ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากชาวบ้าน ด้วยสำนึกในบ้านเกิดของผู้จัดทำเว็บไซต์ที่ต้องการนำผลิตภัณฑ์จากบ้านเกิดเข้าสู่ตลาดให้ได้มากขึ้นและได้รับการยอมรับในฝีมือของคนในท้องถิ่น

เริ่มต้น ตั้งแต่การปลูกต้นกกตามวิถีชาวบ้านในบ้านเรือนและชุมชน ดูแลรักษา นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์งานฝีมือของชาวบ้านที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ร่วมกลุ่มสตรีจากการรวมกลุ่มสตรีในชุมชนกว่า 60 ชีวิต ที่มีเวลาว่างหลังจากการทำไร่ทำนา มารวมตัวกันผลิตสินค้า หัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นด้วยมือ โดยภูมิปัญญาชาวบ้าน จัดสันปันส่วน แบ่งงานกันทำ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนจบกระบวนการผลิตออกมาเป็นงานหัตถกรรมอันมีคุณค่า

MYSHOP.in.th เว็บต้นแบบอีคอมเมิร์ซ 2
MYSHOP.in.th เว็บต้นแบบอีคอมเมิร์ซ 3
MYSHOP.in.th เว็บต้นแบบอีคอมเมิร์ซ 4
MYSHOP.in.th เว็บต้นแบบอีคอมเมิร์ซ 5

แนวคิด และรูปแบบ idea & concept

การเริ่มต้นที่จะมีเว็บไซต์ เริ่มด้วย 2 เหตุผล อย่างแรกคือการสนับสนุน SMSs ในระดับตำบลให้สามารถขายสินค้าได้มากขึ้น และอีกส่วนคือลูกค้าของผมเองอยากดูเว็บไซต์ที่เป็นร้านขายของออนไลน์ เต็มรูปแบบด้วยระบบง่ายๆ ที่เขาเองสามารถทำการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลสินค้าได้จริง

หลังจากนั้นผมก็เริ่มลงมือ วางแผนกับสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ว่าจะนำเสนออย่างไร ให้แตกต่าง ก็อยากที่จะนำเสนอด้วยรูปภาพ ที่เป็นเอกลักษณ์ ให้สินค้าดูมีราคายิ่งขึ้น และที่สำคัญ ภาพต้องดูมีชีวิต

ส่วนสุดท้ายที่เป็น concept ของผมคือเว็บไซต์นี้ต้องเป็นต้นแบบสำหรับเว็บไซต์ไทยที่จะขายของออนไลน์ มีทั้งข้อมูลสินค้า ข้อมูลให้ความช่วยเหลือตรงตามมาตราฐานของกระทรวงพานิชย์ และต้องได้รับการรับรองมาตราฐานของ DBD ระดับสูงที่สุดสำหรับบุคคลธรรมดา

งานออกแบบ และการใช้งาน Design & function

วางแผนงานออกแบบเริ่มจากการถ่ายรูป โดยได้นางแบบที่เป็นเพื่อนเก่า เพื่อนรักกันมานานให้ความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนกันด้วยการสอนถ่ายรูปให้เธอ แล้วได้ Concept ว่าต้องยืนถือสินค้า โดยให้สินค้าอยู่ตรงกลางทุกสินค้าของเราก็ถ่ายออกมาแบบนั้น

ต่อจากนั้นก็เร่ิมลงมือออกแบบสัญลักษณ์ร้านขายให้ดูออกมาง่ายๆ สะอาด ดูธรรมดา โดยใช้สีแดง เพิ่มความดึงดูด หรือน่าสนใจ ให้สีแดงเป็นสีหลักในการใช้งานทั้งหมด

สุดท้าย การใช้งานของเว็บไซต์ยึดการใช้งานผ่านมือถือเป็นหลัก การแสดงผลทั้งหมดต้องออกมาดี และเร็วสำหรับมือถือในรุ่นปัจจุบัน ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และสามารถสมัครผ่าน Social Network ได้ทั้ง 2 ตัวหลักๆ คือ Facebook และ Google+

เครื่องมือ และระยะเวลา Tools & timing

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบนั้น มองแบบที่เป็นที่นิยมกันก่อนคือ ใช้ระบบของ WordPress แล้วผสมลงไปด้วยระบบ e-Commerce คือ Woocommerce ก็เริ่มลงมือติดตั้งระบบแยกอออกมาเป็นการเช่า Web Hosting บวกเพิ่มกับระบบ SSL ที่จะทำให้ระบบของเราดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เพิ่มความปลอดภัย และมั่นใจให้กับลูกค้า

ระยะเวลาทั้งสิ้นที่ใช้คือ 3 เดือน ร่วมไปด้วยการถ่ายภาพ การวางระบบ การจดทะเบียนพานิชย์ และสุดท้ายก็ทดสอบระบบ

MYSHOP.in.th เว็บต้นแบบอีคอมเมิร์ซ 6
MYSHOP.in.th เว็บต้นแบบอีคอมเมิร์ซ 7
MYSHOP.in.th เว็บต้นแบบอีคอมเมิร์ซ 8
Would you like to have website?

ให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปกับโลกดิจิตอล ด้วยเว็บไซต์
กับความสามารถในการออกแบบและพัฒนาระบบที่เรามี