fbpx

ใช้ Facebook safety Check ดูเพื่อนที่เนปาลปลอดภัยหรือไหม เราสามารถทำได้โดยกดไปที่ https://www.facebook.com/safetycheck/nepalearthquake ซึ่งจะเป็นการบอกว่าเพื่อนเรานั้นปลอดภัยจากเหตุแผ่นดินไหวหรือไหม ซึ่งเพื่อนเราเองต้องมากดแจ้งว่าเขาปลอดภัย หรือว่าเขาไม่สามารถเขามาทำอะไรที่นี้ได้ เราก็สามารถแจ้งเขาไปแทนได้ว่าเพื่อนเราปลอดภัยดี หรือถ้ามีเพื่อนที่ภึ่งเดินทางไปแต่ Profile เขาไม่ได้อยู่ที่เนปาลก็สามารถใช้ Search เข้าไปเพื่อแจ้งได้

 

แผ่นดินไหวที่เนปาล